Genel Haberler

Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Kullanma Cezası

Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Kullanma Cezası

Günümüzde trafikte farklı birçok taşıt bulunuyor. Trafikteki taşıtlardan birisi de bisiklet çeşitleridir. Özellikle de güneşli günlerde sıklıkla tercih ediliyor. Bisiklet türlerinden ise elektrikli bisikletlerin kullanımları her geçen gün artıyor. Çünkü günümüz koşullarında elektrikli bisikletler daha avantajlı olarak kullanım sağlıyor. Fakat elektrikli bisikletlerin kullanmak isteyenler için küçük bir ayrıntısı bulunuyor. Bu küçük ayrıntı da ehliyet sahibi olmaktır.

2016 yılının başında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklikler oldu. Bu değişikliğe göre bazı elektrikli bisikletlerin kullanımları için ehliyet şartları getirildi. Çünkü karayollarında trafikteki araçlar yıllarda geçtikçe değişiklik gösterir. Elektrikli bisikletler ise trafikte yer almaya başlamıştı. Bu yüzden de Karayolları Trafik Yönetmeliklerine 2016 yılında dahil oldular. Her elektrikli bisikletler aynı durum söz konusu değildir. Yapılan değişikliğe göre Karayolları Trafik Yönetmeliği elektrikli bisikletleri güçlerine göre ayırmıştır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 0 ile 0.25 kw gücünde ki elektrikli bisikletler ehliyetsiz olarak kullanılabiliyor. Ehliyeti olmayanlar 0 ile 0.25 kw gücünde ki elektrikli bisikletleri kullanılmasına izin veriliyor.

Aynı yönetmeliğe göre 0.25 ile 4 kw gücünde ki elektrikli bisikletlerin sürücülerine ehliyet şartı bulunuyor. Bu elektrikli bisikletleri kullanmak isteyenler kişilerin M sınıfı ehliyetinin bulunması zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bu tarz elektrikli bisikletleri M sınıfı ehliyeti olmadan kullanılması dahilinde trafik cezası kesilir.

Yönetmeliğe göre 4 kw gücü ve üstündeki elektrikli bisiklet çeşitlerinin kullanan kişi için ise A1 ehliyetini olması gereklidir. A1 ehliyete sahip olmadan 4 kw gücü ve üstünde ki elektrikli bisikletleri kullananlara ise trafik cezası kesiliyor. Günümüzde A1 ve M sınıfı ehliyete sahip olmak için reşit olma sınırı bulunmuyor. 16 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir.

Günümüzde elektrikli bisikletleri trafik kullananların ehliyet kontrolleri çoğunluk ile sivil ekipler tarafından yapılır. Elektrikli bisikletlerin istenilen ehliyetler olmadan kullanmanın para cezası 1700 civarında bulunuyor. Şayet kullanılmakta olunan elektrikli bisiklet sürücüye ait değil ise; elektrikli bisikletin sahibine de para cezası uygulanır. Elektrikli bisikletin sahibine uygulanan para cezasının miktarı ise 1300 civarında bulunuyor.

Günümüz koşullarında elektrikli bisiklet kullanmak isteyenlerin ehliyetlerini alarak kullanmaları ise daha doğru oluyor. Çünkü aksi bir durumda ödenen para cezaları maliyetlidir.

 

Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Kullanma Cezası” ile ilgili yorum;

 1. Anonim dedi ki:

  vMadde 66 – Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır.
  a) (Değişik:24/12/2020-7261/26 md.) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa, bisiklet
  ve elektrikli skuterlerin taşıt yolunda,
  Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına
  ayrılmış yerlerde,
  Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana,
  sürülmesi yasaktır.
  b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur.(3)
  c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli
  bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük
  taşımaları yasaktır.
  d) (Ek:24/12/2020-7261/26 md.) Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici
  yük ve yolcu taşınması yasaktır.
  e) (Ek:24/12/2020-7261/26 md.) Elektrikli skuter otoyol, şehirler arası karayolları ve
  azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz.
  Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınamaz.
  (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000
  lira para cezası ile cezalandırılırlar.
  (Ek fıkra:24/12/2020-7261/26 md.) Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
  müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir

Bir yanıt yazın